S P O T K A J M Y   S I Ę   W   N A S Z Y M   B I U R Z E

 

ZOBACZ WSZYTKIE PROJEKTY

Możesz nam zaufać 

ZAMÓW PROJEKT

 

 

Nasze Apartamenty z widokiem na całe miasto Archigra

ZAMÓW PROJEKT

ZOBACZ PROJEKTY

"Mam poetyckie spojrzenie na projektowanie,

zamiast industrialnego chłodu,

zawsze tworzę projekty pełne życia

łącząc nowoczesne technologie z tradycyjnym rzemiosłem."

architekt Grażyna Rajewska

Modernizacja Roku 2010 Archigra
Archigra poraz kolejny otrzymuję statuetkę
Zapraszamy do współpracy
Profil Archigra Biuro Projektowe
ARCHIGRA Kanał YouTube

Nasze Projekty

Zapraszamy do kontaktu
I n n o w a c y j n o ś ć
K r e a t y w n o ś ć
T w ó r c z o ś ć
T r a d y c j a
P o t e n c j a ł
E n e r g i a
D o ś w i a d c z e n i e

KONTAKT

Wileńska 3a/2(wejście od strony parku)56-400 Oleśnica

ADRES

MENU

 ARCHIGRA BIURO PROJEKTOWE powstało na początku 2005 roku, to rodzinna firma z dużymi tradycjami budowlanymi. Jest zarządzana przeze mnie Grażynę Rajewską i wspomagana przez kadrę menedżerską , konstruktorówi instalatorów z wieloletnią praktyką zawodową w swoich dziedzinach. Pracownia ARCHIGRA doświadczenie zdobyła przy współpracy z innymi podmiotami o podobnej charakterystyce, projektując złożone inwestycje jak zakłady przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, budynki handlowe oraz mieszkalne. W swoim działaniu postawiliśmy na profesjonalizm, a także na jakość i serwis, jaki zawsze proponujemy swoim klientom. A z uwagi na nowatorski charakter działalności ARCHIGRA i jej współpracowników, możemy w pełni sprostać każdemu wyzwaniu.

O FIRMIE

Nasze dane kontaktowe

Email: archigra@archigra.com.pl 

Telefon:  +48 695 886 598 

NIP: 9111471776